Zniesiono obowiązek posiadania numeru NIP

Dodano: 27 kwie 2011

19 kwietnia 2011 roku rząd przyjął projekt zmian w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w związku z tym osoby fizyczne w kontaktach z urzędami skarbowymi nie będą musiały posługiwać się numerem NIP, wystarczający będzie numer PESEL.

Od roku 2013 dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących płatnikiem VAT, objętych rejestrem PESEL, zostanie zlikwidowany NIP. Firmy nadal będą musiały posługiwać się numerem NIP, natomiast od 1 lipca 2011 roku zmieniony zostanie tryb nadawania tego numeru, poprzez odstąpienie od wydawania decyzji administracyjnej.

Od 1 stycznia 2012 roku zostanie zniesiony obowiązek dokonywania aktualizacji danych przez osoby fizyczne, dane, które zawiera rejestr PESEL nie będą musiały być dodatkowo zgłaszane przez osoby fizyczne w urzędzie skarbowym. Naczelnik urzędu skarbowego zaktualizuje te dane automatycznie, po otrzymaniu informacji z rejestru PESEL. Sytuacja, w której osoba fizyczna będzie musiała zaktualizować swoje dane w urzędzie to taka, gdy adres zameldowania będzie inny niż adres zamieszkania.

Od 1 lipca 2011 roku ruszy też Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników. Rejestr ten ma zawierać wszystkie informacje z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej.

« Wróć do listy aktualności